На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

XP95 Зонов Монитор – Apollo

Продуктов код:

55000-845APO

Описание

Зоновия монитор XP95 се използва да захрани и контролира зона състояща се от до 20 детектора (Apollo Series 65,Orbis или еквивалентни), и да предаде тяхното състояние до панела.

  • EN 54-17 & EN 54-18 сертификати
  • Позволява лесното свързване на конвенционални детектори към адресируеми системи
  • Подходящ за открит или полу-вграден монтаж
  • Съвместим със сериите XP95 и Discovery

направи запитване

XP95 Зонов Монитор - Apollo

Продуктов код:

55000-845APO