На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

XP95 Течмичен детектор – Apollo

Продуктов код:

55000-400APO

Описание

Термичния детектор XP95 следи температурата с помощта на един термистор, който осигурява изходен сигнал, пропорционален на температурата на външния въздух. Гамата XP95 разполага с два топлинни детектора, стандартни и високотемпературни. Стандартният детектор за топлина е класифициран като A2S и ще докладва аларма при 55 ° C. Детекторът за висока температура, класифициран като CS, ще докладва аларма при 90 ° C.

направи запитване

XP95 Течмичен детектор - Apollo

Продуктов код:

55000-400APO