На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

XP95/DISCOVERY Ръчен пожароизвестител – Apollo

Продуктов код:

SA5900-908APO

Описание

Задейства е чрез натискане в посочената област, която пропада и подава сигнал към панела.Рестартира се чрез включения в комплакта ключ.

направи запитване

XP95/DISCOVERY Ръчен пожароизвестител - Apollo

Продуктов код:

SA5900-908APO