Автоматични пожарогасителни системи

IMG 8765

Автоматичните пожарогасителни системи с газ са изключително ефективни за защита на хора, имущество и оборудване в затворени пространства, помещения с електрическо или електронно оборудване, библиотеки, архиви, музеи и галерии, трансформаторни станции и др., като откриват пожара в начален стадий и го потушават в критичните няколко секунди преди разпространяването му.

В зависимост от конкретното приложение, пожарния риск и тип на помещението, ние проектираме, инсталираме и поддържаме газови пожарогасителни системи с гасителен агент СО2 или синтетичен газ FK 5-1-12 (Novec 1230), който притежава нулев потенциал за изчерпване на озоновия слой, не е вписан в протокола на Киото и отговаря на последните изисквания за чист и безопасен гасителен агент.

Гасителните инсталации се предлагат, изграждат и поддържат от обучени и опитни специалисти.