На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Готова пожарогасителна система за двигатели на автомобили KYDON

Продуктов код:

-

Каталожен номер:

KYDON

Описание

Система “KYDON”® – Цялостна система проектирана за двигатели на превозни средства

 • Единствената одобрена система за автобуси (в световен мащаб)
 • Защитава пътниците и ценното оборудване
 • Лесен / Гъвкав монтаж
 • Бързо и ефективно действие
 • Без електричество
 • Изключително икономичен

Намалява дори най-големите рискове от пожар в двигателния отсек на превозното средство:

 • Утайки от масло и гориво
 • Прегряване на двигателя
 • Къси съединения

 

РАЗЛИКАТА FIREDETEC®

Системите FireDETEC® използват собствена непрекъсната, линейна тръба, която надеждно открива и задейства освобождаването на пожарогасителния агент FireDETEC® TS55ea. Това е по-гъвкав, пространствено ефективен и рентабилен метод за ранно откриване и справяне с пожари в двигателния отсек.
 1. Бърж и лесен монтаж: Гъвкавата система се монтира директно над и около двигателя – в близост до мястото, където може да започне пожар.Тя е под постоянно налягане с азот, до 16 бара.
 2. Ранно откриване на пожар: Ако възникне пожар, топлината на огъня довежда до спукване на тръбата под налягане (приблизително 170°C).
 3. Незабавно действие: Внезапното понижаване на налягането активира специалния клапан за диференциално налягане и незабавно освобождава в двигателното отделение  пожарогасителен агент FireDETEC® TS55ea. Пожарът бива бързо потушен само мигове след началото му, свеждайки до минимум щетите.
 3 Налични размера:
 • 38 x 19 x 19cm тегло (заредено): ± 14 Kg
 • 60 x 19 x 19cm тегло (заредено): ± 20 Kg
 • 83 x 19 x 19cm тегло (заредено): ± 30 Kg

Допълнителна информация

CODE

KYDON

направи запитване

Готова пожарогасителна система за двигатели на автомобили KYDON

Продуктов код:

-