Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Дихателен апарат с две маски

Продуктов код:

0104018

Каталожен номер:

MBK10-BA600

Описание

6л автономен дихателен апарат с две маски.

CE СЕРТИФИЦИРАН СЪГЛАСНО 89/686/EC. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

При работа в критични условия, при гасене на пожари или при спасителни дейности, 3 минути повече въздух са изключително важни. Ето защо ние разработихме уникална звукова алармена система, вградена във вентила, която без да изразходва въздух и използвайки вдишването на оператора, предупреждава, че въздухът в цилиндъра свършва.
Система, безопасна и защитена от външни фактори, която увеличава до 30% времето за евакуация, при пълна безопасност, от работната зона.

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

• Без загуба на въздух: предупредителното устройство, използва за активирането си въздуха, който операторът вдишва, като по този начин увеличава количеството въздух, налично за евакуация.
• Запечатано предупредително устройство: Алармената система винаги е защитена от околната среда, което я прави много по-сигурна от традиционните модели. Системата не може да бъде блокирана от пясък, кал, пяна и други вещества, които обикновено присъстват при използване на автономни дихателни апарати.
• Самонаблюдение: тъй като алармата се основава на дишането на оператора, може незабавно да се установи кой дихателен апарат е на изчерпване, дори когато има много налични дихателни апарати.
• Звукова аларма при всякакви обстоятелства: Тъй като алармата е разположена във вентила, тя е не само по-близо до ушите от традиционните алармени системи, но работи и със звукови вълни, звукът й е по-пронизващ и има по-отличителна височина.
• Аларма на всяко разстояние: технологията RN MK2 използва средно налягане за предаване на алармения сигнал. Това позволява на оператора да се отдалечи от цилиндъра/редуктора/манометъра и все още да получава предупредителния сигнал при всякакви обстоятелства.
• Втора аларма на оператора: използвайки средното налягане, алармата се чува при всеки клапан, свързан към същия редуктор.
Произведен в Италия.

Допълнителна информация

CODE

MBK10-BA600

направи запитване

Дихателен апарат с две маски

Продуктов код:

0104018