На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Пожарогасителна система HFC-227 за плавателни средства

Продуктов код:

3d2471969f7a

Описание

Пожарогасителни системи с чист агент HFC-227

Проучванията на бреговата охрана на САЩ показват, че приблизително 90% от всички морски пожари започват от двигателното отделение. Същите проучвания показват, че само един на всеки десет морски пожара се потушава успешно с преносими пожарогасители. Освен това праховите пожарогасители оставят прах, който може да повреди двигателя и чувствителното електронно оборудване.

Системата с HFC 227 е безопасно и ефективно решение за защита на машинното отделение на кораби и др. плавателни средства. Системата се активира термично (без ръчна намеса) при 79°C, освобождавайки чистия агент много по- бързо, в сравнение с времето за реакция на екипажа на кораба, което води до по-бързо погасяване и по-малки загуби (агентът не оставя остатъци като прах и следи след гасене).

Гасителни агенти: FE241-® и HFC227-ea
Системите се предлагат с възможност за избор между два чисти пожарогасителни агента, заместващи халон.
FE-241® (хлоротетрафлуороетан) е одобрен за  незаети и обитаеми пространства като машинни отделения и е одобрен за употреба в Съединените щати.

HFC-227 ea  (хептафлуоропропан) е одобрен за нормално обитавани пространства и е одобрен за употреба в страните от Европейския съюз и много други страни поради свойствата си да не разрушава озона. Както FE-241®, така и HFC-227ea се считат за подходящи заместители на халон съгласно програмата SNAP на EPA.

Системни предимства
– Освобождаването е автоматично при 79°C
– Пълно изпълване на обема на двигателното отделение за по-малко от 10 секунди
– Защита за малки лодки до големи яхти и кораби с машинни отделения от 0,7м³ до 85м³
– Много доставчици на морски застраховки предлагат отстъпка за собственици на плавателни съдове, които инсталират  фиксирани пожарогасителни системи.

Избор на вашата система
Предлагат се три моделни серии:

Серия MA2
– Автоматично задействане с опция за ръчно задействане
– За машинни отделения до 42м³
– Разрешен вертикален или хоризонтален монтаж
– FE-241® или HFC-227ea

Серия CG2
– Само автоматично задействане
– Машинни отделения до 28м³
– Разрешен вертикален или хоризонтален монтаж
– FE-241® или HFC-227ea

 

Серия GA
– Двуцилиндрова система за по-големи плавателни съдове с машинни отделения от 42m³ до 85m³
– Цилиндрите са свързани с гъвкава връзка от неръждаема стомана, позволяващ почти едновременно освобождаване на агента от двата цилиндъра
– Автоматично и ръчно задействане
– Само вертикален монтаж
– Само HFC-227ea

 

 

направи запитване

Пожарогасителна система HFC-227 за плавателни средства

Продуктов код:

3d2471969f7a