Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Фосфоресциращ знак „Изходът е на нагоре по стълбите“ 32×16 ΕΧ261 Class C (ISO)

Продуктов код:

0141167

Описание

Фосфоресциращите продукти абсорбират и съхраняват енергия от дневената околна светлина и след това освобождават тази енергия под формата на светлина, когато в помещението няма друг източник на светлина.

направи запитване

Фосфоресциращ знак „Изходът е на нагоре по стълбите“ 32×16 ΕΧ261 Class C (ISO)

Продуктов код:

0141167