На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Фосфоресциращ знак Возим пожарогасител 21×21 ΕΧ207 Class C (ISO) Class B (AENOR)

Продуктов код:

0141160

Описание

Фосфоресциращите продукти абсорбират и съхраняват енергия от дневената околна светлина и след това освобождават тази енергия под формата на светлина, когато в помещението няма друг източник на светлина.

направи запитване

Фосфоресциращ знак Возим пожарогасител 21x21 ΕΧ207 Class C (ISO) Class B (AENOR)

Продуктов код:

0141160