На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

Перманентна система с IG 541

Продуктов код:

IG541

Каталожен номер:

-

Описание

IG-541 се използва като агент за гасене на пожари в чувствителни зони, напр. компютърни зали, съоръжения за съхранение на машини, чувствителни устройства, архиви , информационни центрове и др.

IG-541 се състои от азот (52%), аргон (40%) и въглероден диоксид (8%). Той е без мирис, без цвят, не е корозивен и поради факта, че се състои от газове, които съществуват в атмосферата, той няма ефект върху озоновия слой и няма ефект върху повишаването на атмосферната температура.

IG-541 гаси огъня, като намалява съществуващите нива на кислород в зоната под 13% (най-често срещаните материали спират да горят при това ниво). В същото време азотът на сместа предпазва всяко човешко същество в капан в района от ниско ниво на кислород.

IG-541 се съхранява в бутилки с високо налягане с различен капацитет.

Общата система се състои от:

Стоманени цилиндри за високо налягане, безшевни и с различен капацитет, електростатично боядисани в червено с черно-сиво-зелен цвят на гърлото. Цилиндрите са сертифицирани съгласно 99/36/EC и EN 1964 – 1 (π).

Системни вентили, пневматично-ръчно или електрически активирани с потенциално използване на предпазител. Може да се използва електромагнитен вентил с електрическо задействане в зависимост от нуждите на потребителя.

Стоманен пилотен цилиндър с капацитет 3 литра, съдържащ азот, с ръчно активиращ се клапан с предпазител или електрически активиращ се клапан в зависимост от изискванията на потребителя (пилотният цилиндър се използва в случай на система с повече от два цилиндъра). Цилиндърът е CE сертифициран съгласно 97/23/EC от (TUV) (CE 0036).

Колектор за високо налягане, 300 бара, поцинкован, диаметърът му варира от 1¼” до 3”, с ¾” вход и изход, вариращи от ¾” до 3”. Възвратни клапани ¾” – ¾”.

Осигурени са още: Скоба за цилиндри, Гъвкави маркучи за високо налягане за свързване на бутилките един към друг и към колектора, различни видове дюзи.

 

СИСТЕМАТА ВКЛЮЧВА

Цилиндри

 • Сертифицирани бутилки с въглероден диоксид 16Lt (12Kg), 40Lt (30Kg), 50Lt (35Kg), 67,5Lt (45Kg), 67.5Lt (50Kg), 80Lt (60Kg) с клапан за ръчно или пневматично активиране, защита на диска и скоби
 • Сертифициран цилиндър «Pilot» 3Lt (2Kg) с вентил за ръчно, електрическо или пневматично активиране и скоба.

Компоненти на колектора

 • Секция на колекторната тръба от 1 ¼” до 3″
 • Напречно сечение на колекторен тройник от 1 ¼” до 3″

 

 • Колекторна капачка от 1¼” до 3″
 • Редукционен съединител на колектора ¼” = > ¾”, 2″ = > 1″ 2 ½” = > 1½”, 3″ = > 2″
 • Възвратен клапан ¾”

 

EPDM маркуч

 • EPDM гъвкав маркуч за високо налягане за свързване на пилотния цилиндър с останалите цилиндри на системата
 • EPDM гъвкав маркуч за високо налягане за свързване на цилиндрите на системата
 • EPDM гъвкав маркуч за високо налягане за свързване на цилиндрите на системата с колектора
 • EPDM гъвкав маркуч за високо налягане за свързване на едноцилиндрова система с мрежата на дюзите

 

Други аксесоари

 • Съединител ( 3/8″ – 3/8″ ) за системни вентили
 • Изпускателни дюзи – Локално приложение
 • Изпускателни дюзи – Обемно гасене

 

 

Детекция на пожар

 • 4-зонов контролен панел
 • Оптично – Акустична сирена
 • Механизми за ръчно активиране
 • Бутон за отмяна на гасене
 • Топлинни детектори (термични или скорост на нарастване)
 • Детектори за дим
 • Дистанционен бутон за електрическо гасене

 

СЕРТИФИКАТИ

ISO 9809 – 1 ΕΝ 1964 – 1 π 99/36/ΕC

CE ЦИЛИНДЪР PILOT 97/23/ΕC (TUV) – CE

ВЕНТИЛ (BAM) 0589

 

Допълнителна информация

CODE

направи запитване

Перманентна система с IG 541

Продуктов код:

IG541