Предлаганите продукти на сайта са с информативна цел. На пазара в Република България се предлагат и предоставят единствено продукти , които са одобрени и разрешени за продажба съгласно действащите наредби в Република България.

Продуктови категории

Направи запитване:

FK-5-1-12 Пожарогасителна система

Продуктов код:

THESEUS

Описание

Основно изискване към съвременните газови агенти за пожарогасене е безопасността им за хората и околната среда. Предлаганите газови пожарогасителни системи с газов агент FK-5-1-12 (Novec 1230) са изключително ефективни в това отношение – притежават високи нива на безопасност за хората като прекратяват процеса на горене при висока концентрация на кислорода, при която не съществува риск за присъстващите. FK-5-1-12 (Novec 1230) е нов химически агент за пожарогасене. Притежава нулев потенциал за изчерпване на озоновия слой, кратък живот в атмосферата от 5 дни, с което отговаря на последните изисквания за чист и безопасен пожарогасителен агент.

Този гасителен агент е предназначен за защита на оборудването в чувствителни и важни зони, включително музеи, зали с телекомуникационно оборудване, архиви и т.н., на които би могло да се нанесе непоправима вреда, ако се използват традиционните спринклерни гасителни системи.

Ниската му токсичност, съчетано с ниската проектна концентрация осигурява най-широките граници за безопасност сравнено с останалите газовите агенти на основата на хидрокарбони, въглероден двуокис или инертни газове.

FK-5-1-12  има външният вид на водата. Освобождава се чрез завъртания и потоци, като по този начин не уврежда оборудването,  особено полезен за борба с пожари, при които водата може да причини повече щети от самия пожар или когато използването на водата просто не е осъществимо, например в банки, музеи и болници. Електронните устройства могат да бъдат потопени в съд с FK 5-1-12 без да бъдат увредени – поради тази причина материалът е използван широко в системите за противопожарна защита, в центровете за съхранение на данни, и т.н. Материалът се съхранява в съдове като течност под налягане с азот, а при освобождаване, той се превръща в безцветен газ без мирис . В системите използващи FK 5-1-12 съдовете са под налягане с азот при 24 bar или 42 bar (при 20 ° С). Това ниско налягане позволява използването на конвенционални тръби и фитинги, което от своя страна намалява разходите за монтаж.

Пожарогасителни системи с  FK-5-1- 12 (Novec 1230)

Основна характеристика на съвременните пожарогасителни инсталации с газ е изключителната им ефективност. Те потушават пожара в началния му стадий в критичните няколко секунди преди разрастването му. Ниската стойност на параметъра време на изпускане, както и високата стойност на параметъра продължителност на защита гарантират пълен контрол върху пожара и бързо потушаване на пожара без възможност за повторно запалване.

Ефективността на газовите гасителни инсталации се дължи до голяма степен на механизма на пожарогасене, който в зависимост от използвания гасителен агент, преминава през няколко етапа – отнемане на топлинната енергия на горивния процес, редуциране на нивото на кислорода в помещението и прекъсване на самоподдържащата се верижна реакция на горивния процес.

Основни характеристики на системите за пожарогасене с газов агент FK-5-1- 12 (Novec 1230)

         Изключително ефективни – освобождават агента в рамките на 10 секунди

         Безвредни за околната среда, оборудването и безопасни за хората

         Електрически непроводими, не корозират металите и това ги прави подходящи за защита

от пожар на помещения с активно електрическо и електронно оборудване

         Възможност да достигнат до скрити пожари

         Подходящи за пожари, при които огнището не е определено или има няколко източника

         Не оставят следи и замърсявания след изпускане на агента

         По време на изпускане на агента не се намалява видимостта

         Защита от пожарни рискове в широки граници – пожари клас А, В, електрически опасности и оборудване

         Типичните приложения са дейта центрове, помещения с електрическо и електронно оборудване, телекомуникационни съоръжения, помещения с технологични процеси, библиотеки, архиви, музеи и галерии, складове със запалими течности, трансформаторни станции и др.

         Най-доброто срество за потушаване на пожар в компютърни зали и центрове за данни – безопасни за хард дискове и електронни архиви

 

Качество и надеждност на изградените пожарогасителни инсталации

Изградените от нашата фирма инсталации отговарят на стандарта БДС EN 15004. Използваното оборудване е произведено от водещи световни производители и е сертифицирано от VdS, LPCB, CNPP, UNIIPO, UL и др. Инсталациите се изпълняват от обучени специалисти. Фирмата ни притежава сертификати за поддръжка и профилактика на противопожарни системи, издадени от ГДПБЗН-МВР.

 

 

направи запитване

FK-5-1-12 Пожарогасителна система

Продуктов код:

THESEUS