Нови Продукти

Автоматична пожарогасителна система DIAS от Дени Файер

За защита на вашето пространство от пожари, важно е да разполагате с надеждни противопожарни системи. Дени Файер предлага автоматичната пожарогасителна система DIAS, която е проектирана да предотвратява разрастването на огън в професионални и домашни кухни, както и в индустриални помещения. Тези системи използват гасителен агент ABF-воден химикал, който е подходящ за пожари от клас А-твърди горими материали, клас В – запалими течности и клас F – олио и мазнини за готвене. Пожарогасенето преминава през няколко етапа – първоначално водният химикал образува повърхностен слой (кора), който спира достъпа на кислород до горящата повърхност. Същевременно водата в състава на гасителния агент бързо отнема топлината и по този начин се спира горенето, без възможност от повторно възпламеняване.

avtomatichna pojarogasitelna sistema

Автоматичната система DIAS включва линеен термичен кабел, който открива пожара на ранен етап и активира системата при различни критични температури – 68, 138, 180 и 251°C, осигурявайки максимална защита на оборудването и безопасност на помещенията. Дени Файер предоставя услуги за персонализирано проектиране и изграждане на пожарогасителни системи, адаптирани към специфичните нужди и рискове на всяко помещение. Включването на DIAS във вашата защитна стратегия гарантира спокойствие и безопасност.

IMG 6046

Пълна гама Пожарогасители и Пожарогасителни Системи от Deni Fire

Защитете своя дом или бизнес с висококачествените и иновативни продукти и решения за пасивна и активна пожарна защита на Deni Fire. Предлагаме всички видове пожарна техника, пълна гама пожарогасители, пожарогасителни системи, пожароизвестяване и аварийно оборудване.

Ценим сигурността, затова инвестираме в качество!